Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Mẫu câu It’s time để thúc đẩy động lực: Bấm ngay để tìm hiểu thêm!

Mẫu câu It’s time để thúc đẩy động lực: Bấm ngay để tìm hiểu thêm!

  • bởi
Một Số Mẫu Câu Giao Tiếp Hay Dùng Với It'S Time | Trung Tâm Ngoại Ngữ Newsky
“Đã đến lúc của mẫu câu “It’s time” – Một cụm từ rất quen thuộc trong tiếng Anh. Chúng ta thường hay sử dụng câu này để ám chỉ đến thời điểm hoặc thói quen nên được thực hiện. Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng để yêu cầu hoặc đưa ra chỉ thị cho người khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về cách sử dụng và ý nghĩa của mẫu câu “It’s time” để có thể sử dụng một cách đúng đắn trong giao tiếp tiếng Anh.”

Tìm được 39 bài viết liên quan đến chủ đề mẫu câu it’s time.

Một Số Mẫu Câu Giao Tiếp Hay Dùng Với It'S Time | Trung Tâm Ngoại Ngữ Newsky
Một Số Mẫu Câu Giao Tiếp Hay Dùng Với It’S Time | Trung Tâm Ngoại Ngữ Newsky
Nắm Trong Tay Kiến Thức Về Cấu Trúc It'S Time Chỉ Trong Vài Phút
Nắm Trong Tay Kiến Thức Về Cấu Trúc It’S Time Chỉ Trong Vài Phút
Cách Dùng Cấu Trúc It'S Time Giúp Ghi Trọn Điểm Số - Step Up English
Cách Dùng Cấu Trúc It’S Time Giúp Ghi Trọn Điểm Số – Step Up English
Cấu Trúc It'S Time: Ý Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập Có Đáp Án
Cấu Trúc It’S Time: Ý Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập Có Đáp Án
Câu Giả Định Với Cấu Trúc
Câu Giả Định Với Cấu Trúc “It’S Time” – Tienganhk12 – Ôn Luyện Thông Minh
Cách Dùng Cấu Trúc It'S Time Ngắn Gọn Và Dễ Hiểu
Cách Dùng Cấu Trúc It’S Time Ngắn Gọn Và Dễ Hiểu
Nắm Vững Cấu Trúc It'S High Time Chỉ Trong 15 Phút
Nắm Vững Cấu Trúc It’S High Time Chỉ Trong 15 Phút
Cấu Trúc It'S Time: Ý Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập Có Đáp Án
Cấu Trúc It’S Time: Ý Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập Có Đáp Án
900 Mẫu Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Cùng Con Hằng Ngày, It'S Time To Learn  English With Your Kids (Kèm Audio Mp3) – Shop Ngoại Ngữ – Học Các Ngoại Ngữ  Và
900 Mẫu Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Cùng Con Hằng Ngày, It’S Time To Learn English With Your Kids (Kèm Audio Mp3) – Shop Ngoại Ngữ – Học Các Ngoại Ngữ Và
900 Mẫu Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Cùng Con Hằng Ngày, It'S Time To Learn  English With Your Kids (Kèm Audio Mp3) – Shop Ngoại Ngữ – Học Các Ngoại Ngữ  Và
900 Mẫu Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Cùng Con Hằng Ngày, It’S Time To Learn English With Your Kids (Kèm Audio Mp3) – Shop Ngoại Ngữ – Học Các Ngoại Ngữ Và
Cấu Trúc It'S Time Và Cách Dùng [Đầy Đủ Ví Dụ] - Hack Não
Cấu Trúc It’S Time Và Cách Dùng [Đầy Đủ Ví Dụ] – Hack Não
Lịch Sử Giá 900 Mẫu Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Cùng Con Cập Nhật 5/2023 -  Beecost
Lịch Sử Giá 900 Mẫu Câu Giao Tiếp Tiếng Anh Cùng Con Cập Nhật 5/2023 – Beecost
Nắm Trong Tay Kiến Thức Về Cấu Trúc It'S Time Chỉ Trong Vài Phút
Nắm Trong Tay Kiến Thức Về Cấu Trúc It’S Time Chỉ Trong Vài Phút
Cách Dùng Cấu Trúc It'S Time Ngắn Gọn Và Dễ Hiểu
Cách Dùng Cấu Trúc It’S Time Ngắn Gọn Và Dễ Hiểu
Cấu Trúc It'S High Time: Ý Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập
Cấu Trúc It’S High Time: Ý Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập
Cách Dùng Cấu Trúc It'S High Time Trong Tiếng Anh - Step Up English
Cách Dùng Cấu Trúc It’S High Time Trong Tiếng Anh – Step Up English
Cấu Trúc It'S Time: Ý Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập Có Đáp Án
Cấu Trúc It’S Time: Ý Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập Có Đáp Án
Cấu Trúc It'S Time:
Cấu Trúc It’S Time: “Đã Đến Lúc” Bạn Cần Nắm Vững Kiến Thức Này!
Cấu Trúc It'S High Time: Ý Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập
Cấu Trúc It’S High Time: Ý Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập
Phải Biết] Cách Dùng Cấu Túc It'S Time - It Is Time Chuẩn Nhất
Phải Biết] Cách Dùng Cấu Túc It’S Time – It Is Time Chuẩn Nhất
Cấu Trúc It'S Time: Cách Dùng, Ví Dụ Cụ Thể & Bài Tập Chi Tiết - Tiếng Anh  Free
Cấu Trúc It’S Time: Cách Dùng, Ví Dụ Cụ Thể & Bài Tập Chi Tiết – Tiếng Anh Free
Cách Dùng Cấu Trúc It'S Time Giúp Ghi Trọn Điểm Số - Step Up English
Cách Dùng Cấu Trúc It’S Time Giúp Ghi Trọn Điểm Số – Step Up English
Nắm Vững Cấu Trúc It'S High Time Chỉ Trong 15 Phút
Nắm Vững Cấu Trúc It’S High Time Chỉ Trong 15 Phút
Cấu Trúc It'S Time: Công Thức Và Cách Dùng - Thành Tây
Cấu Trúc It’S Time: Công Thức Và Cách Dùng – Thành Tây
Cấu Trúc It Is Và Các Dạng Câu Giả Định Thường Gặp
Cấu Trúc It Is Và Các Dạng Câu Giả Định Thường Gặp
Cấu Trúc It'S Time: Ý Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập Có Đáp Án
Cấu Trúc It’S Time: Ý Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập Có Đáp Án
Cấu Trúc Và Cách Dùng It'S Time Trong Tiếng Anh
Cấu Trúc Và Cách Dùng It’S Time Trong Tiếng Anh
It'S Time We ______, John. A. Leave B. Must Leave C. Are Leaving D. Were  Leaving Câu Nào Đúng Thì Giải Thích Cho Em Hiểu Vì Sao Lại Chọn Câu Đó Được
It’S Time We ______, John. A. Leave B. Must Leave C. Are Leaving D. Were Leaving Câu Nào Đúng Thì Giải Thích Cho Em Hiểu Vì Sao Lại Chọn Câu Đó Được
Cấu Trúc It'S Time Và Cách Dùng [Đầy Đủ Ví Dụ] - Hack Não
Cấu Trúc It’S Time Và Cách Dùng [Đầy Đủ Ví Dụ] – Hack Não
Cách Dùng Cấu Trúc It'S Time Ngắn Gọn Và Dễ Hiểu
Cách Dùng Cấu Trúc It’S Time Ngắn Gọn Và Dễ Hiểu
Cấu Trúc It'S Time Và Cách Dùng [Đầy Đủ Ví Dụ] - Hack Não
Cấu Trúc It’S Time Và Cách Dùng [Đầy Đủ Ví Dụ] – Hack Não
Cấu Trúc It'S Time: Công Thức Và Cách Dùng - Thành Tây
Cấu Trúc It’S Time: Công Thức Và Cách Dùng – Thành Tây
Cấu Trúc It'S Time: Ý Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập Có Đáp Án
Cấu Trúc It’S Time: Ý Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập Có Đáp Án
Cấu Trúc It'S Time Và Cách Dùng [Đầy Đủ Ví Dụ] - Hack Não
Cấu Trúc It’S Time Và Cách Dùng [Đầy Đủ Ví Dụ] – Hack Não
Cấu Trúc It'S High Time: Hướng Dẫn Cách Dùng Đầy Đủ Từ A Đến Z
Cấu Trúc It’S High Time: Hướng Dẫn Cách Dùng Đầy Đủ Từ A Đến Z
Cấu Trúc It'S Time: Ý Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập Có Đáp Án
Cấu Trúc It’S Time: Ý Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập Có Đáp Án
Cách Dùng It'S Time...
Cách Dùng It’S Time…
Cấu Trúc It'S Time:
Cấu Trúc It’S Time: “Đã Đến Lúc” Bạn Cần Nắm Vững Kiến Thức Này!
Cấu Trúc It'S Time: Ý Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập Có Đáp Án
Cấu Trúc It’S Time: Ý Nghĩa, Cách Dùng & Bài Tập Có Đáp Án
Cấu Trúc It Take Và Spend: Cách Dùng Và Bài Tập Vận Dụng
Cấu Trúc It Take Và Spend: Cách Dùng Và Bài Tập Vận Dụng
Cấu Trúc It'S Time - Cách Dùng Và Ví Dụ Chi Tiết
Cấu Trúc It’S Time – Cách Dùng Và Ví Dụ Chi Tiết
Cấu Trúc It'S Time Là Gì? Cách Dùng It'S Time Trong Câu Tiếng Anh
Cấu Trúc It’S Time Là Gì? Cách Dùng It’S Time Trong Câu Tiếng Anh
Cách Dùng Cấu Trúc It'S Time Giúp Ghi Trọn Điểm Số - Step Up English
Cách Dùng Cấu Trúc It’S Time Giúp Ghi Trọn Điểm Số – Step Up English
Cấu Trúc It'S High Time: [Cách Dùng & Bài Tập] Đầy Đủ Nhất - Tiếng Anh Free
Cấu Trúc It’S High Time: [Cách Dùng & Bài Tập] Đầy Đủ Nhất – Tiếng Anh Free
Tiếng Anh Cơ Bản Cho Trẻ Em - Các Mẫu Câu Giao Tiếp - What Time Is It? -  Mấy Giờ Rồi Nhỉ?
Tiếng Anh Cơ Bản Cho Trẻ Em – Các Mẫu Câu Giao Tiếp – What Time Is It? – Mấy Giờ Rồi Nhỉ?
Cấu Trúc It'S Time: Công Thức Và Cách Dùng - Thành Tây
Cấu Trúc It’S Time: Công Thức Và Cách Dùng – Thành Tây
Cấu Trúc This Is The First Time - Cấu Trúc, Ví Dụ, Bài Tập
Cấu Trúc This Is The First Time – Cấu Trúc, Ví Dụ, Bài Tập
Cấu Trúc It'S Time Là Gì? Cách Dùng It'S Time Trong Câu Tiếng Anh
Cấu Trúc It’S Time Là Gì? Cách Dùng It’S Time Trong Câu Tiếng Anh
Cấu Trúc It'S Time Và Những Kiến Thức Cần Nhớ
Cấu Trúc It’S Time Và Những Kiến Thức Cần Nhớ
Cấu Trúc It'S Time Và Cách Dùng [Đầy Đủ Ví Dụ] - Hack Não
Cấu Trúc It’S Time Và Cách Dùng [Đầy Đủ Ví Dụ] – Hack Não
CẤU TRÚC 1/111 - IT'S TIME - Cấu trúc văn nói tiếng Anh - Thắng Phạm
CẤU TRÚC 1/111 – IT’S TIME – Cấu trúc văn nói tiếng Anh – Thắng Phạm

mẫu câu it’s time

Mẫu câu “It’s time”, hay còn gọi là “It’s about time”, là một trong những cụm từ thường được sử dụng trong tiếng Anh để diễn tả ý nghĩa thời gian và sự chuyển đổi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích cụm từ này và cách sử dụng nó.

1. Nghĩa của mẫu câu “It’s time”

“It’s time” có nghĩa là “đến lúc”, “đã đến thời điểm”. Khi người ta nói “It’s time”, họ muốn diễn đạt rằng đã đến thời điểm để làm điều gì đó, hoặc rằng một sự kiện nào đó đã xảy ra. Ví dụ:

– It’s time to go to bed. (Đã đến lúc đi ngủ)
– It’s time for lunch. (Đã đến giờ ăn trưa)
– It’s time to start a new project. (Đã đến lúc bắt đầu một dự án mới)
– It’s time to make a decision. (Đã đến lúc đưa ra quyết định)
– It’s time for us to talk. (Đã đến lúc chúng ta phải nói chuyện).

Mẫu câu “It’s time” có thể được sử dụng ở động từ nguyên thể hoặc động từ thứ ba (V-ing), tùy thuộc vào ngữ cảnh và ý nghĩa tác động mà người nói muốn diễn tả.

2. Mẫu câu “It’s time” trong các công thức diễn đạt

Các công thức diễn đạt với “It’s time” là những mẫu câu phổ biến trong tiếng Anh để người nói diễn đạt ý định, yêu cầu, đề nghị hoặc đưa ra lời khuyên với người nghe. Các công thức diễn đạt này bao gồm:

– It’s time to + verb: Đây là công thức diễn tả ý định hoặc yêu cầu làm một việc gì đó. Ví dụ:

– It’s time to take the dog for a walk. (Đã đến lúc đi bộ với chú chó)
– It’s time to clean the house. (Đã đến lúc dọn dẹp nhà cửa)

– It’s time for + noun/ pronoun to + verb: Công thức này dùng để yêu cầu một ai đó làm một việc gì đó vào thời điểm cụ thể. Ví dụ:

– It’s time for you to wake up. (Đã đến lúc em tỉnh giấc)
– It’s time for us to start working. (Đã đến lúc chúng ta bắt đầu làm việc)

– It’s high time + past simple: Công thức này thường được sử dụng trong trường hợp một việc gì đó đã quá chậm trễ và cần phải được giải quyết. Ví dụ:

– It’s high time you started paying attention to your studies. (Đã đến lúc em bắt đầu chú ý học tập)

3. Cách sử dụng “It’s time” để yêu cầu hoặc gợi ý

Mẫu câu “It’s time” cũng có thể được sử dụng để yêu cầu hoặc gợi ý. Chúng ta có thể sử dụng cụm từ này để đề xuất một hành động, một lời khuyên hoặc một yêu cầu. Ví dụ:

– It’s time you cleaned up your room. (Đã đến lúc bạn dọn dẹp phòng rồi đấy)
– It’s time we had a meeting about this issue. (Đã đến lúc chúng ta họp để thảo luận về vấn đề này)
– It’s time for you to take a break. (Đã đến lúc bạn nghỉ ngơi một chút)

4. Mẫu câu “It’s time” trong thể hiện sự chuyển đổi, sự thay đổi

Mẫu câu “It’s time” còn được sử dụng để thể hiện sự chuyển đổi, sự thay đổi trong thời gian hay tình huống khác nhau. Ví dụ:

– It’s time we started using renewable energy. (Đã đến lúc chúng ta bắt đầu sử dụng năng lượng tái tạo)
– It’s time I got a new job. (Đã đến lúc tôi tìm một công việc mới)
– It’s time for us to move on. (Đã đến lúc chúng ta tiếp tục bước đi)

5. Những lưu ý khi sử dụng mẫu câu “It’s time”

Mẫu câu “It’s time” thường được sử dụng trong giọng nói hằng ngày, nên phát âm và ngữ điệu khi sử dụng nó cần được chú ý để tránh sai lệch.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng mẫu câu này thường được sử dụng trong trường hợp thay đổi thời gian, nên chúng ta cần phải biết cách sử dụng các thì trong tiếng Anh để truyền đạt ý nghĩa thích hợp.

FAQs:
1. Mẫu câu “It’s time” có thể được sử dụng trong bao nhiêu thì trong tiếng Anh?
– Mẫu câu “It’s time” thường được sử dụng chủ yếu trong thì hiện tại đơn và thì quá khứ đơn.
2. Mẫu câu “It’s time” có nghĩa giống với “It’s high time” không?
– Cả hai mẫu câu đều có ý nghĩa thời gian nhưng “It’s high time” thường được sử dụng trong trường hợp sự chậm trễ.
3. Mẫu câu “It’s time” có thể được sử dụng để đề nghị một việc gì đó không?
– Có, mẫu câu này có thể được sử dụng để đề nghị, gợi ý hoặc yêu cầu một việc gì đó.
4. Mẫu câu “It’s time for” có nghĩa là gì?
– Mẫu câu này có nghĩa là “đã đến lúc cho (ai đó) làm một việc gì đó”.
5. Ví dụ cụ thể khi sử dụng mẫu câu “It’s high time”?
– Ví dụ: It’s high time you started studying for your exams. (Đã đến lúc em bắt đầu học cho kỳ thi của mình).

Từ khoá người dùng tìm kiếm: mẫu câu it’s time it’s time + gì, it’s time + verb, It’s time for, Cấu trúc It’s time for sb, Cấu trúc It’s time since, bài tập it’s time, it’s high time, Cấu trúc it’s the first time, It’s time you

Tag: Top 26 – mẫu câu it’s time

CẤU TRÚC 1/111 – IT’S TIME – Cấu trúc văn nói tiếng Anh – Thắng Phạm

Xem thêm tại đây: thietkekientrucgroup.com

Link bài viết: mẫu câu it’s time.

Xem thêm thông tin về chủ đề mẫu câu it’s time.

Categories: blog https://thietkekientrucgroup.com/tin-tuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *